Disclaimer

By -

Sadržaj i Uvodnik

Švajcarski program za promociju izvoza SIPPO

Makedonska 21, 11 000 Beograd, Srbija

Telefon:+381 60 717 99 26

info@sippo.rs

Pravne napomene

SIPPO djeluje pod internet stranicom  sippo.rs

Garancija o sadržaju internet stranice

Podaci na ovoj internet stranici su neobavezujući i služe isključivo u svrhu informisanja. Uprkos pažljivoj pripremi SIPPO ne garantuje za istinitost, tačnost, potpunost i kvalitet postojećih informacija na ovom sajtu. Potraživanje odgovornosti od SIPPO-a bazirane na materijalnoj ili nematerijalnoj osnovi kao posledica upotrebe ili neuspješne upotrebe prikazanih informacija odnosno kroz upotrebu pogrešnih i nepotpunih informacija su potpuno isključeni, sve dok se ne dokaže namjerna ili nehotična krivica SIPPO-a. Sav sadržaj je predmet promene i bez garancije. SIPPO izričito zadržava pravo na promenu delova stranica ili čitavog sadržaja, dodavanjem ili brisanjem bez posebnog nagoveštaja kao i privremeni ili stalni prekid objavljivanja.

Preporuke i linkovi

SIPPO proverava linkove i reference zbog nezakonitog sadržaja, posebno kada ih koristi na sopstvenom web sajtu. S obzirom da SIPPO nema uticaj na kreiranje i sadržaj povezanih stranica (linkova), stoga ne može preuzeti odgovornost za sadržaj tih web sajtova. Dobije li SIPPO saznanje o ilegalnom sadržaju na linkovima i referencama na ovim sajtovima, ukloniće takve linkove i reference sa svoje internet stranice. Ovo isto važi za spoljne odnose u knjigama gostiju, forumima i mailing liste postavljene od strane SIPPO-a

Autorsko i pravo zaštitnog znaka

SIPPO nastoji da ispoštuje sva autorska prava prema fotografijama, dijagramima, audio snimcima, video sekvencama i tekstovima u svim publikacijama, bilo da se radi o upotrebi sopstvenih fotografija, dijagrama, audio snimaka, video sekvenci i teksta ili upotrebom dijagrama, audio snimaka, video sekvenci i teksta koji su javni. Svi brendovi i zaštitni znaci imenovani na web sajtu ili zastićeni od strane trećeg lica su predmet bez ograničenja prema odredbama važećeg prava zaštitnog znaka i prava na posedovanje odgovarajućeg vlasnika. Samo imenovanje zaštitnih znakova ne dovodi do zaključka da nisu zaštićni od strane trećeg lica.

Autorsko pravo za objavljene sadržaje kreirane od strane SIPPO-a su isključivo pravo kompanije. Umnožavanje ili upotreba takvih dijagrama, audio snimaka, video sekvenci i teksta u elektronskoj ili štampanoj formi je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost SIPPO-a.

Zaštita podataka

Ukoliko web sajt dozvoljava unošenje  ličnih ili poslovnih podataka (email adrese, imena i adrese), ove podatke pružaju korisnici ali samo na dobrovoljnoj osnovi.

Cookies/kolačići

Na web sajtu koristimo cookies  ili kolačicìe. Kolačicìi su paketi podataka koji se šalju sa internet servera u pretraživač koji se čuva lokalno  u vašem računaru da biste ga kasnije prepoznali. Vaš računar šalje informacije o kolačicìima tokom kasnijih, naknadnih posjeta ovom web-sajtu sa svakim zahtjevom na serveru ponovo. Kolačicìi se koriste  za prezentaciju složenog i dinamičnog sadržaja i  da vas prepoznaju tokom naknadnih posjeta i za poboljšano prijateljstvo korisnika. Promjenom vaših postavki  na pretraživaču/browser-u, možete zaustaviti  instaliranje kolačicìa  u bilo koje vrijeme ili imati  prikazano upozorenje pre nego što se kolačicì sačuva.  Tada možete odlučiti da li ćete dozvoliti kolačicìe. Naš web sajt se može koristiti bez prihvatanja kolačicìa. Meðutim, odreðene oblasti možda necìe pravilno funkcionisati, ako odbijete kolačicìe.

Google analitika

Ovaj web-sajt koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google, Inc. ("Google"). Google analitika koristi "kolačice", koji su tekstualne datoteke postavljene na vašem računaru, kako bi se pomoglo web-sajtu  da analizira kako korisnici koriste sajt. Informacije koje kolačicì  stvara o vašoj upotrebi web-sajta  (uključujucìi i vašu IP adresu)  se prenose Google-u i čuvaju  na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google koristi ove informacije u svrhu ocjene vaše upotrebe web sajta, prikupljajući izvještaje o aktivnostima  na web sajtu za operatere web sajtova i pružajući druge usluge vezane za aktivnosti web sajta i korišćenje interneta. Google takođe može prenijeti ove informacije trecìim licima ukoliko to zakon zahtjeva  ili kada te trecìe strane obraðuju informacije u ime Google-a. Google necìe povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje Google. Možete odbiti upotrebu kolačicìa tako što cìete izabrati odgovarajucìa podešavanja u vašem pretraživaču, ali imajte na umu da, ako ovo uradite, možda necìete mocìi koristiti u potpunosti  funkcionalnost ovog  web sajta. Korišcìenjem ovog web sajta, , saglasni ste da Google obrađuje  podatke o Vama na način i u svrhe koje su navedene u gornjem tekstu. Ako niste saglasni da  se vrši prikupljanje vaših podataka, možete isključiti /deaktivirati Google analitiku. Browser-Add-on: (SIPPO.CHhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Pravna  važnost ovog odricanja od odgovornosti

Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta nisu više ili nisu u potpunosti u saglasnosti sa zakonom, sadržaj i važnost preostalih odjeljaka ovog dokumenta  ostaju nepromjenjeni, a ugovorni partneri tumače nevažeći dio  na način da  prvobitna  namjera praznog teksta  može tu ostati što je mogucìe duže.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.