Tehničko drvo

Tehničko drvo

Drvna industrija predstavlja jednu od najatraktivnijih industrija u Srbiji. Pored bogate tradicije, ovaj sektor u Srbiji karakteriše kvalitetan proizvod i prepoznatljivost na EU tržištima. Kupcima na  inostranim tržištima su dobro poznati proizvodi od drveta “proizvedeni u Srbiji”. Proizvodi iz sektora Tehničko drvo, kao što su drvne ploče, stolarija, parketi i podovi, beleže veliku potražnju na međunarodnim tržištima i srpske kompanije mogu da odgovore na ovu  potražnju.U saradnji sa relevantnim kompanijama i organizacijama koje pružaju podršku izvozu, SIPPO program svojim uslugama  podržaće uvozno-izvozne trendove ovog sektora.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Cookie Policy.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.